Mniejszy podatek od mieszkania

Rzeczpospolita (2010-09-16), autor: Mateusz Maj , oprac.: GR

wrz 17, 2010

Opłaty poniesione w spółdzielni mieszkaniowej uszczuplają daninę od późniejszego zbycia nieruchomości – informuje Rzeczpospolita.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku w wysokości 19% ceny. Ta sama sytuacja dotyczy sprzedaży części lub udziału w nieruchomości. Jednak od sumy określonej w umowie możemy odjąć koszty zbycia nieruchomości.

Zdaniem fiskusa kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest zarówno wpłata na poczet wkładu mieszkaniowego poniesiona przed uzyskaniem przydziału tego lokalu, jak i pozostałe wydatki związane z pokryciem kosztów budowy przypadających na ten lokal, czyli spłata kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię. Wydatki na wykończenie lokalu również należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży, ale tylko gdy zostały prawidłowo udokumentowane.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 16.09.2010 r.