Świadczenia dla poszkodowanych w czasie misji

Rzeczpospolita (2010-09-27), autor: Jerzy Kowalski , oprac.: GR

wrz 28, 2010

Od przyszłego roku ma obowiązywać ustawa o weteranach działań poza granicami kraju. MON przygotowało kolejną wersję projektu, która trafiła właśnie do konsultacji międzyresortowych – informuje Rzeczpospolita.

Weteranem będzie osoba, która ma polskie obywatelstwo i brała udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej poza krajem przez co najmniej 60 dni (gdy była krótsza – to przez cały czas jej trwania). Będą to żołnierze, pracownicy wojska, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a nawet strażacy z grupy ratowniczej. Uprawnienie do zostania weteranem poszkodowanym otrzymają osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania misji.

Specjaliści uważają że znaczącym krokiem jest wprowadzenie nowego świadczenia w postaci dodatku dla weterana poszkodowanego. Podstawą jego wymiaru będzie najniższa emerytura. Wysokość zaś ma zależeć od ustalonego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, które pozostają w związku z działaniami poza granicami kraju i z tytułu których przyznano już świadczenia odszkodowawcze. Gdy uszczerbek ustali się np. na 10 – 20 proc., to dodatek ma wynosić 10 proc. podstawy wymiaru najniższej emerytury, jeśli będzie większy niż 80 proc, to dojdzie do 80 proc. emerytury.

Zaproponowane przepisy pozwalają na to, aby w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu weterana jest większy niż 60 proc, miał on prawo do otrzymywania renty na stałe, a nie na czas określony.

Projekt generuje koszty dla budżetu w wysokości 4-5 mln zł. Ale dla resortów finansów i pracy to i tak za dużo. MON szacuje, że w Polsce będzie ok. 70 tys. osób z uprawnieniami weteranów i weteranów poszkodowanych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 września 2010 r.