Konferencja dotycząca zatrudnienia wspomaganego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010-10-05), autor: MPiPS , oprac.: GR

paź 8, 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało materiały z konferencji, która odbyła się 28 września 2010 r. w siedzibie MPiPS

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, między innymi przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz przedstawiciele świata nauki.

W trakcie konferencji omówiono doświadczenia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia wspomaganego, a także specyfikę zatrudnienia wspomaganego w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych (osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszacych, głuchoniewidomych i osób z autyzmem).

Szczególnym wydarzeniem w trakcie konferencji był panel, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne reprezentujące powyższe grupy niepełnosprawności. Osoby te podzieliły się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Konferencja stanowiła wstęp do rozpoczynających się prac nad systemowym uregulowaniem kwestii zatrudnienia wspomaganego w Polsce.


Materiały pokonferencyjne do pobrania
 
– „Zatrudnienie wspomagane – brakujące ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” prezentacja Pani Aliny Wojtowicz-Pomiernej, Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
[pobierz plik »]

– „Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudnienia wspomaganego  osób niepełnosprawnych” prezentacja Pana dr. Tadeusza Majewskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie [pobierz plik »]

– „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Przegląd trudności, wynikających z nich potrzeb oraz niezbędnych form ich zaspokajania” prezentacja Pani Krystyny Mrugalskiej Honorowego Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym [pobierz plik »]

– „Pośrednictwo pracy według koncepcji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz zatrudnienie wspomagane i inne formy zatrudnienia osób o szczególnych trudnościach na otwartym rynku pracy” prezentacja Pani Moniki Zakrzewskiej z Centrum Dzwoni – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie [pobierz plik »]

– „Specyfika zatrudnienia wspomaganego u osób z autyzmem” prezentacja Pani dr Agnieszki Rymszy , Kierownika Zespołu do Spraw Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS [pobierz plik »]

– „Specyfika zatrudnienia wspomaganego osób głuchoniewidomych. Dobre praktyki i doświadczenia z projektów realizowanych przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych” prezentacja Pana Marcina Federowicza, Specjalisty do Spraw Zatrudnienia w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym [pobierz plik »]

– „Zatrudnienie wspomagane głuchych. Marzenia a rzeczywistość” prezentacja Pani Moniki Dunaj z Polskiego Związku Głuchych Odział Łódzki [pobierz plik »]

„Aktywizacja osób niewidomych i słabo widzących poprzez zatrudnienie wspomagane” prezentacja Pani Anny Woźniak-Szymańskiej i Pani Elżbiety Oleksiak z Polskiego Związku Niewidomych [pobierz plik »]

– „Zatrudnienie przejściowe jako forma zatrudnienia wspomaganego w świetle doświadczeń Warszawskiego Domu pod Fontanną” prezentacja Pani Katarzyny Boguszewskiej, Dyrektora Warszawskiego Domu pod Fontanną [pobierz plik »]