Europejskie ubezpieczenie nie dla wszystkich jednakowe

Rzeczpospolita (2010-10-11), autor: D.fr. , oprac.: GR

paź 12, 2010

Osoby, którym przyznano stałą rentę socjalną, otrzymują europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) tylko na trzy miesiące. Jak donosi Rzeczpospolita prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, uznała to za dyskryminację i zwróciła się do minister zdrowia o interwencję.

EKUZ należy mieć, wyjeżdżając do państw UE. Potwierdza ona prawo do korzystania w nich ze świadczeń zdrowotnych

Zdaniem RPO okres ważności EKUZ dla osób pobierających stałą rentę socjalną powinien być taki sam jak dla osób mających świadczenia emerytalno-rentowe, czyli pięć lat.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 października 2010 r.