Jak korzystać z kalkulatora emerytalnego…

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Małecka , oprac.: GR

kwi 13, 2007


Jak korzystać z kalkulatora emerytalnego

Wprowadzona w 1999 roku reforma emerytalna to prawdziwa rewolucja zarówno w sposobie gromadzenia pieniędzy na emeryturę, jak i w mechanizmie wypłaty świadczeń. Wraz z jej wejściem w życie – które ze względu na istotne zmiany systemu odbywa się etapami -doszło zarazem do podziału osób podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu na grupy, wobec których stosuje się różne zasady ustalania wysokości emerytury i jej wypłaty. W dzisiejszym dodatku pokazujemy te różnice. Pomagamy także obliczyć przyszłe świadczenia osobom, które otrzymają tzw. starą emeryturę i tym, które objęto reformą. Przedstawiamy ponadto korzyści z dobrowolnego ubezpieczenia, dzięki któremu (nawet za niewielką składkę) można zadbać o dodatkowe świadczenia na emeryturze niezależne od wypłat z obowiązkowego systemu – po to, aby uniknąć znacznego obniżenia stopy życiowej.

Każdy znajdzie w tym dodatku część dla siebie i będzie mógł przewidzieć, czego może spodziewać się w przyszłości. Służą temu nie tylko wyjaśnienia obowiązujących zasad, ale także liczne przykłady ustalania świadczeń i instrukcje ich obliczania.

1 Zaczynamy od obliczenia emerytury ze starego systemu. Wyjaśniamy (na stronach A2-A6), jak ustalić podstawę jej wymiaru i przykładowo przedstawiamy wysokość starej emerytury osób ze średnimi i z wysokimi zarobkami. ,

2 W drugiej części dodatku (strony A6-A10) liczymy prawdopodobną wysokość emerytury z nowego sytemu, na którą w miarę upływu czasu będzie przechodzić coraz więcej osób urodzonych po 1948 roku, objętych reformą. Po dziewięciu latach jej funkcjonowania zbliża się moment wypłaty pierwszych świadczeń wyliczanych według nowych zasad. Piszemy o tym, od czego zależy ich wysokość, jak liczony jest kapitał początkowy szczególnie istotny przy obliczaniu przyszłego świadczenia. I tam czytelnicy znajdą niezbędne instrukcje, wzory, przykłady przewidywanej wysokości świadczeń. Tam też dowiedzą się, jak ustalana będzie emerytura miesza na, czyli ustalana częściowo według starych zasad i częściowo według nowych. To świadczenie przysługuje osobom, które powszechny wiek emerytalny osiągną w latach 2009-2013, nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego (do czego miały prawo po wejściu w życie reformy) i nie odbiorą -choćby za jeden miesiąc – emerytury obliczonej według starych zasad.

Wskazujemy zarazem, jak ważne jest pilnowanie, czy na konto emerytalne w ZUS (I filar systemu) i w OFE (II filar) wpływają należne składki – radzimy, jak wyliczyć poprawność przelewów i co zrobić, jeśli nie ma na nich odpowiednich kwot.

3 Ostatnią część (strony A11-A12) polecamy każdemu, kto szuka możliwości odkładania pieniędzy na dodatkowe świadczenie, niezależne od emerytury z powszechnego systemu. Pokazujemy, jakie korzyści przynosi III filar emerytalny, czyli dobrowolne oszczędzanie np. w funduszach inwestycyjnych, a także inwestowanie w ramach polis ubezpieczeniowych w dożywotnią rentę.

Więcej Gazeta Prawna.