Zamiast komornika grzywnę wyegzekwuje urząd skarbowy….

Rzeczpospolita , autor: Agata Łukaszewicz , oprac.: GR

kwi 16, 2007

Ściąganiem grzywien orzekanych przez sądy w procesach karnych mają zająć się urzędy skarbowe. Komornicy, którzy dziś to robią, są mato skuteczni i za drodzy.

To najnowszy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby go wprowadzić w życie, trzeba zmienić kodeks karny wykonawczy. Projekt jest już gotowy. Przewiduje on, że skazanego na grzywnę urząd skarbowy wezwie do jej uiszczenia w ciągu dwóch tygodni. Kiedy termin minie, a skazany nie zapłaci, pieniądze zostaną ściągnięte w drodze egzekucji.

Jeśli się okaże, że nie ma ich z czego ściągnąć, urząd skarbowy powiadomi o tym sąd. Ten zarządzi zamiast pieniędzy wykonanie przez skazanego pracy społecznie użytecznej. Jeśli zainteresowany nie zechce pracować społecznie, sąd zamieni mu karę na więzienie.

Taka procedura ma zapewnić lepszą ściągalność grzywien orzekanych przez sądy – zapewniają autorzy propozycji. Komornicy, którzy zajmują się tym dziś, są bierni, czekają na aktywność wierzycieli i pobierają za to wysokie wynagrodzenie. Obciążone jest przez to Ministerstwo Sprawiedliwości, a w konsekwencji Skarb Państwa. Ministerstwo martwi też zbyt duża liczba umorzeń grzywien z powodu przedawnienia.

Urzędy skarbowe mają wiele informacji gwarantujących sprawne i tanie przeprowadzenie egzekucji. – Dokumentacja każdego skazanego będącego podatnikiem, płatnikiem podatku lub składek ubezpieczeniowych, związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, znajduje się właśnie w urzędzie skarbowym – tłumaczą autorzy propozycji.

Urzędy mają się zająć jedynie ściąganiem grzywny lub rozkładaniem jej na raty. MS nie chce Im przyznać prawa do umarzania grzywny, bo byłoby to już wkraczaniem w sferę orzeczenia podjętego przez sąd.

Urzędy mają wiele informacji gwarantujących sprawne i tanie przeprowadzenie egzekucji

Grzywna w kodeksie karnym

Wymierza się ją w stawkach dziennych, z określeniem liczby stawek oraz wysokości jednej z nich. Najniższa liczba stawek to dziesięć, najwyższa 360.

Sąd może wymierzyć grzywnę oprócz kary więzienia, kiedy sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy ją osiągnął.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł i wyższa niż 2 tys. zł.

Więcej Rzeczpospolita.