0 doręczeniach pism podatkowych i ubocznych skutkach aportu…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Krawczyk , oprac.: GR

kwi 16, 2007

W kolejnym odcinku naszego cotygodniowego cyklu przedstawiamy ciekawe wyroki w sprawach podatkowych, jakie zapadły ostatnio przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Wybór orzecznictwa przygotował Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte.

AKCYZA W KOMISIE

Komisant jest podatnikiem akcyzy, przejmuje bowiem

na siebie obowiązki płynące ze sprzedaży samochodu osobie trzeciej. Komisantowi jako zobowiązanemu do zapłaty podatku akcyzowego przysługuje jednak prawo do obniżenia podatku o kwotą akcyzy zapłaconej we wcześniejszym obrocie przez komitenta. Tak orzekł WSA w Rzeszowie 3 kwietnia br. (I SA/Rz 669/06).

ODLICZENIE VAT

Żaden przepis prawa wspólnotowego nie wskazuje na możliwość pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT z powodu niedopełnienia administracyjnego obowiązku rejestracji przez wystawcą faktury – orzekł WSA we Wrocławiu 20 marca br. (I SA/Wr 1625/06).

EKWIWALENT ZA TELEFON

Fakt używania prywatnych telefonów do celów służbowych należy udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów, np. billingów rozmów telefonicznych, w sposób niebudzący wątpliwości co do zasadności wypłacanego ekwiwalentu. Tylko wtedy taki ekwiwalent korzysta ze zwolnienia w PIT – orzekł WSA we Wrocławiu 13 marca (I SA/Wr 59/07).

MODERNIZACJA OBCEJ RZECZY

Wydatek poniesiony na modernizację obcego środka trwałego nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli środek trwały nie został przyjęty do używania przez ponoszącego wydatek. I to nawet gdy jest on jedynym nabywcą rzeczy wytworzonych za pomocą modernizowanego środka trwałego. Tak orzekł WSA w Gliwicach 4 kwietnia br. (I SA/GI122/07).

Więcej Rzeczpospolita.