Wysokie wymogi kapitałowe dla ubezpieczycieli…

Rzeczpospolita , autor: . K.o. , oprac.: GR

kwi 17, 2007

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które będą chciały wypłacać emerytury z II filara, muszą dysponować kapitałem gwarancyjnym w wysokości 50 mln euro, czyli około 200 mln zl wynika z projektu ustawy o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych.

To zresztą niejedyny wymóg, który będą musieli spełnić ubezpieczyciele tworzący zakład emerytalny. (Na podobnych zasadach towarzystwa emerytalne tworzą fundusze emerytalne). Już pisaliśmy, że ubezpieczyciele będą musieli działać na rynku od co najmniej trzech lat posiadać zezwolenie na oferowanie rent ubezpieczeniowych, przedstawić program działania zakładu oraz mieć rating (ocenę wiarygodności kredytowej).

W środę projekt ma przyjąć kierownictwo ministerstwa i trafi on do międzyresortowego resortu ds. nadzoru ubezpieczeń społecznych tłumaczy Rz" Romuald Poliński, wiceminister pracy.

Paweł Wypych, minister w Kancelarii Premiera, mówi, że w środę zostaną rozwiane ostatnie wątpliwości dotyczące ostatecznego kształtu ustawy. A te dotyczą choćby wymogu posiadania przez towarzystwa ubezpieczeniowe kapitału gwarancyjnego, którego wartość ma wynosić 50 mln euro, czyli ok 200 mln zł.

Nie wiemy skąd się wzięło te200 mln zł. Czy to dużo, czy mało i czy nie ograniczy zainteresowania towarzystw ubezpieczeniowych wejściem na rynek mówi Paweł Wypych.

Zabroniona ma być akwizycja do zakładów emerytalnych oraz ich reklama. Klient za pośrednictwem ZUS otrzyma oferty wszystkich podmiotów, ale nie będzie znał ich nazw. Dotyczyć to ma także państwowego zakładu, który utworzy ZUS.

Więcej Rzeczpospolita.