Czas pracy w 2011 roku

Info Baza (2011-01-27), autor: AB , oprac.: GR

mar 27, 2011


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń za czas pracy w 2011 roku

Zagadnienia czasu pracy zawsze stanowiły trudną problematykę, szczególnie w większych i prowadzących zróżnicowaną działalność przedsiębiorstwach. Niedawna nowelizacja kodeksu pracy skomplikowała ten obszar jeszcze bardziej. Celem naszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne przedstawienie problematyki z uwzględnieniem ostatnich zmian z naciskiem na zagadnienia przysparzające najwięcej trudności.

Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.

Terminy i miejsca szkoleń

12 maja 2011 roku – Katowice
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

13 maja 2011 roku – Kraków
Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
lokalizacja hotelu

20 maja 2011 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęciaProgram szkolenia

1. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

– czas pracy – co jest czasem pracy, a co nim nie jest (szkolenia, podróże, dyżury…);

– wymiar czasu pracy i jego ustalanie dla różnych grup pracowniczych z uwzględnieniem zmian od stycznia 2011;

– normy czasu pracy (dobowa oraz tygodniowa jej wpływ na ustalanie przekroczeń dobowych oraz średniotygodniowych);

– normy odpoczynku (dobowego, średniotygodniowego, oraz równoważnego);

– zasada pięciodniowego tygodnia pracy (czy można zlecić prace przez kolejnych 10 dni?);

– jednomiesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne oraz dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe (wady i zalety wyboru okresu rozliczeniowego);

– praca ponadnormatywna oraz praca w porze nocnej.

2. Systemy czasu pracy stosowane w polskiej rzeczywistości gospodarczej:

– podstawowy system czasu pracy;

– równoważny czas pracy i jego odmiany;

– zadaniowy czas pracy;

– systemy czasu pracy obejmujący pracę w piątki, soboty, niedziele i święta;

– przerywany czas pracy;

– praca w ruchu ciągłym;

– skrócony tydzień pracy;

– indywidualne rozkłady czasu pracy.

3. Planowanie czasu pracy w zależności od wybranego systemu oraz jego rozliczanie z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy, etatów oraz grup pracowniczych – praktyczne przykłady:

– ustalanie przekroczeń dobowych oraz średniotygodniowych;

– rekompensaty pracy ponad normy czasu pracy (dodatki za nadgodziny, udzielanie dni wolnych);

– przeciwdziałanie niekontrolowanym nadgodzinom;

– rekompensowanie pracy w soboty, niedziele i święta;

– rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu.

4. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.

5. Rozwiązania dotyczące czasu pracy stosowane w zakładach pracy chronionej.

6. Przykłady dobrych zapisów dotyczących czasu pracy w regulaminach pracy oraz układach zbiorowych pracy.

7. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy – przedstawienie sprawdzonych wzorów dokumentów. Grupy pracownicze dla których nie prowadzi się ewidencji.

8. Zwolnienia od pracy i nieobecności w pracy: dowody usprawiedliwiające i kwestie dotyczące zachowania lub nie prawa do wynagrodzenia.

9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe.

10. Czas pracy pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, w tym kontrakty menedżerskie.

11. Składniki wynagrodzeń  wynikające z rozliczenia czasu pracy, sposoby ich naliczania i wypłacania:

– dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych; z tytułu przekroczenia norm dobowych oraz średniotygodniowych, możliwość zastosowania ryczałtu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby oraz innego okresu niewykonywania pracy;

– „dobówki”;

– dodatki za pracę w porze nocnej, ryczałt;
 
– wynagrodzenia za czas dyżuru;

– wynagrodzenie za pracę w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

12. Obliczanie wynagrodzenia oraz ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, dodatkowy.


Koszt szkolenia
350 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574