Czy za rok 2006 r. będzie można odliczać wydatki poniesione na rehabilitację?

– Tak Trzeba tylko pamiętać, że ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osób, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (także dawne orzeczenie o I, n lub HI grupie inwalidztwa), całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, rentę socjalną albo szkoleniową, dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 lat. Odliczyć ją mogą również osoby, na utrzymaniu których są wyżej wymienieni niepełnosprawni: współmałżonkowie, dzieci własne lub obce przyjęte na wychowanie, rodzice (również macocha i ojczym), teściowie, pasierbowie, rodzeństwo, zięciowie, synowie, jeśli ich dochody nie przekroczyły 9.120 zł rocznie.

Tak więc osobom upoważnionym przysługują takie same odliczenia, jaK w roku 2005.

Warto wiedzieć również, że ulga rehabilitacyjna zostaje i na lata następne. Zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odebrała prawa do ulgi osobom niepełnosprawnym.

Do kogo trzeba się zgłosić, aby otrzymać prawo do ulgi rehabilitacyjnej

– Należy zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Działa tam zespół ds.- orzekania o niepełnosprawności. Na początek należy wypełnić stosowny formularz, a następnie otrzymuje się wezwanie na komisję lekarską, która na podstawie dokumentacji medycznej oraz badania stwierdzi, czy rzeczywiście daną osobę można uznać za niepełnosprawną i w jakim stopniu.

Korzystam z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach odpisywałem koszty dojazdu samochodem do sanatorium. Samochód jednak sprzedałem. Czy w związku z tym mogę dokonać odliczenia ?

– Tak, sprzedaż samochodu nie zabiera prawa do ulgi. Nie mają znaczenia liczba przejechanych kilometrów, okres ani odległość.

Przypomnijmy, wydatki limitowane 2.280 zl (ryczałt, czyli bez rachunków) można przeznaczyć na: opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub n grupą inwalidztwa, osób z niepełnosprawnością narządów ruchu z 1 grupą inwalidztwa, utrzymanie przez niewidomych z I i n grupą psa przewodnika; używanie samochodu osobowego (dojazd na zabiegi), który jest własnością (lub współwłasnością) inwalidy I lub 2 grupy albo podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę lub dzieci niepełnosprawne.

Mam D grupę inwalidzką. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i w ramach ryczałtu odpisać 2.280 zi na dojazdy na zabiegi lecznicze

– Jak najbardziej. Przyznanie II grupy inwalidzkiej uprawnia pana do ulgi rehabilitacyjnej związanej z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej, o ile samochód wykorzystywany był do przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Więcej Trybuna.