Stawiają na pracę…

Panorama Leszczyńska. , autor: Ram , oprac.: GR

kwi 20, 2007


Stawiają na pracę

Ponad 1,5 mln zł wyda w tym roku na rehabilitację osób niepełnosprawnych powiat rawicki. Znacznie więcej niż w latach ubiegłych pieniędzy zostanie przeznaczonych na rehabilitację zawodową. Mniej za to dostaną osoby niepełnosprawne, m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Dwie trzecie z 1,5 mln zł przeznaczone zostanie na rehabilitację społeczną. Najwięcej pieniędzy, bo aż 670 tys. zł pochłonie działalność warsztatów terapii zajęciowej dla 50 osób w Miejskiej Górce. Reszta trafi m.in. na dofinansowanie turnusów dla niepełnosprawnych i zakup sprzętu oraz przedmiotów ortopedycznych. Natomiast na rehabilitację zawodową powiat przeznaczy w tym roku 425 tys. zł.

– To dwa razy więcej, niż w latach ubiegłych – informuje Karol Jasiak, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

– Priorytetem przy podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest rehabilitacja zawodowa. Dzięki niej osoby niepełnosprawne trafiają na rynek pracy, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nich i ich rodzin. Wpłynęło sporo wniosków o dotację na przystosowanie nowych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej Panorama Lesczyńska.