ZUS: nowe kody ubezpieczeń, zmiany podstaw prawnych dotychczasowych kodów

Rządowe Centrum Legislacji (2011-05-30), autor: AB , oprac.: GR

maj 31, 2011

W Dzienniku Ustaw nr 109 z 30 maja 2011 r. pod pozycją 633. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Pobierz rozporządzenie zmieniające »

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d w części dotyczącej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.

Pobierz rozporządzenie zmieniane »