Trzynastkę trzeba ująć w okresie, którego dotyczy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-31), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 31, 2011

Zgodnie z układem zbiorowym pracy jednostka wypłaca trzynastkę do końca maja, a tak naprawdę robi to w marcu. Trzynastka dotyczy roku poprzedniego. Na moment wypłaty trwa badanie sprawozdania finansowego za rok miniony (ma ustawowy obowiązek badania). Czy możemy zapisać w polityce rachunkowości, że w sposób ciągły, na przestrzeni lat zaliczam bilansowo ten wydatek do kosztów roku bieżącego, czy powinniśmy zaksięgować trzynastkę do rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych w korespondencji z kontami zespołu „5” w grudniu roku badanego – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak czytamy w dzienniku – trzynastą pensję wypłacaną w 2011 roku, ale za 2010 rok, należy ująć do rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych po stronie Ma, a w korespondencji konto zespołu „5” w grudniu 2010 r.

Nie możemy zaliczyć jej podatkowo do kosztów uzyskania przychodu roku ubiegłego. Zapis w polityce rachunkowości byłby nieprawidłowy. Koszt ten jest ściśle związany z kosztami roku, za który trzynastka ma być wypłacona.

Więcej Gazeta Prawna z dnia 31 maja 2011 r.