Od kiedy pracownik niepełnosprawny zyskuje przywileje

Rzeczpospolita (2011-06-02), autor: MRZ , oprac.: GR

cze 2, 2011

Od 1 czerwca br. inwalida zyskuje przywileje dopiero po tym, gdy przedstawi w firmie orzeczenie o niepełnosprawności – informuje Rzeczpospolita.

Jak donosi Rzeczpospolita od 1 czerwca br. wszedł w życie nowy art. 20c ustawy o rehabilitacji dotyczący uprawnień pracowników niepełnosprawnych. Mówi on, że takiej osobie przysługują określone uprawnienia pracownicze od dnia, od którego zostanie wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Uprawnienia te, to m.in. prawo do dodatkowej przerwy w pracy, do dodatkowych dziesięciu dni urlopu wypoczynkowego czy do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny.

Nowy art. 20c nie dotyczy jedynie uprawnień związanych ze skróconym czasem pracy zapisanych w art. 15 ustawy o rehabilitacji. W myśl art. 15 ust. 4 wymiar czasu pracy siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo, obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności, a nie od dnia przedstawienia orzeczenia, jak w wypadku pozostałych przywilejów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 czerwca 2011 r.