Czy wiek emerytalny może uzasadniać wypowiedzenie

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-09), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

cze 9, 2011

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy z powodu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Czy wiek emerytalny może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert w współpracujący z „DGP”, mimo braku normatywnego określenia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w kodeksie pracy odnośnie do wypowiadania umów o pracę pracownikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, wypowiedział się już kilkakrotnie Sąd Najwyższy.

W uchwale z 19 listopada 2008 r. (I PZP 4/08) SN stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi dyskryminację ze względu na płeć.

Natomiast według stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z 21 stycznia 2009 r. (II PZP 13/08) osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 par. 1 k.p.).

Powyższe wskazuje wyraźnie, iż pomimo braku ustawowego wskazania okoliczności uprawniających do wypowiedzenia umowy o pracę prawo uzasadniania takiego wypowiedzenia wyłącznie osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego zostało przez Sąd Najwyższy zakwestionowane.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 czerwca 2011 r.