Na jak wysoką emeryturę pomostową można liczyć

Rzeczpospolita (2011-06-09), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 9, 2011

Emerytura pomostowa ustalana jest poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Podstawą obliczenia emerytury jest kwota zgromadzonych na koncie w ZUS składek z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego – czytamy w Rzeczpospolitej.

W odróżnieniu od nowej emerytury przysługującej z FUS dla celów emerytury pomostowej uwzględnia się zawsze średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat. Nie ma więc znaczenia, w jakim wieku osoba ubezpieczona wnioskuje o przyznanie tego świadczenia.

Inną odrębnością w porównaniu z ustalaniem wysokości nowej emerytury z FUS jest zasada zwiększania kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Takie rozwiązanie dotyczy wszystkich pracowników przechodzących na emeryturę pomostową, którzy są członkami otwartego funduszu emerytalnego. Wszystko po to, aby została odtworzona pełna składka na ubezpieczenie emerytalne, jaka zostałaby zapisana na koncie, gdyby jej część nie była odprowadzana do OFE.

Wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa niż gwarantowana w ustawie emerytalnej kwota najniższej emerytury, obecnie (od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.) – 728,18 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2011 r.