VAT: Jak rozliczać obrót złomem

Rzeczpospolita (2011-06-10), autor: Agnieszka Pająk , oprac.: GR

cze 10, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od 1 kwietnia 2011 obowiązują nowe zasady opodatkowania dostaw złomu między podatnikami VAT. Transakcje takie są rozliczane na zasadzie samoopodatkowania. Oznacza to, że podatnikiem z tytułu takiej dostawy jest nabywca złomu, a nie, jak dotychczas, jego sprzedawca.

Po zamianie zasady opodatkowania obowiązuje mechanizm „odwrotnego obciążenia” przy dostawach złomu między podatnikami VAT. W założeniu polska nowelizacja ustawy o VAT miała być odzwierciedleniem regulacji wspólnotowych.

W art. 17 ust 1 ustawy o VAT został dodany pkt 7, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 2.

W praktyce oznacza to, że nabywca złomu nalicza i jednocześnie odlicza VAT z tytułu jego zakupu. Dostawca złomu wystawia natomiast fakturę, w której nie wykazuje podatku należnego. Taka faktura powinna zawierać adnotację, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca. Kupujący złom jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, w której wykazuje podatek należny. Obowiązują więc takie same reguły, jakie już wcześniej istniały przy rozliczaniu importu usług czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Nowe zasady rozliczania VAT mają zastosowanie tylko, gdy transakcje są realizowane pomiędzy podatnikami VAT. Oznacza to, że np. do sprzedaży złomu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stosuje się dotychczasowe reguły. Podatnikiem z tytułu takiej transakcji jest zatem dostawca złomu, który musi naliczyć VAT należny. Dostawca powinien więc każdorazowo upewnić się, czy jego kontrahent jest rzeczywiście podatnikiem VAT.

Od 1 kwietnia zmienił się również moment powstania obowiązku podatkowego. Teraz stosuje się zasady ogólne.

Moment, w którym powstaje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia złomu, również został dostosowany do momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 86 ust 10 pkt 2 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust 2 pkt 4 (m.in. dostawy złomu), prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u nabywcy lub usługobiorcy.

Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym co obowiązek podatkowy z tytułu dostawy złomu. Podatnik nabywca złomu nie ponosi więc ciężaru podatku naliczonego z tytułu nabycia złomu, ponieważ odlicza go w tej samej deklaracji VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2011 r.