Jak ustalić płacę za czas fizjoterapii dla niepełnosprawnego pracownika

Rzeczpospolita (2011-06-17), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

cze 17, 2011

Pracownik otrzymujący tylko pensję zasadniczą uzyskał od pracodawcy zgodę na zwolnienie od pracy w celu wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych od 4 do 15 kwietnia 2011 r. w godzinach 10 – 13. W sumie nieobecność z tego powodu trwała 30 godzin. Jak ustalić wynagrodzenie za czas takiej nieobecności? – pyta Rzeczpospolita.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, niepełnosprawnemu w stopniu znacznym lub umiarkowanym należy się płatne zwolnienie od pracy m.in. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie da się ich przeprowadzić poza czasem pracy. Za czas takich nieobecności otrzymuje wynagrodzenie szacowane jak pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.

Nie ma uzasadnionych podstaw do kalkulacji wynagrodzenia częściowego za kwiecień 2011. Dlatego płacę za kwiecień 2011 r. określamy w tej sytuacji wyłącznie w świetle § 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dzieje się tak dlatego, że wskazany pracownik otrzymuje wyłącznie pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej. W miesiącu, kiedy korzysta on ze zwolnienia od pracy na udział w zabiegach fizjoterapeutycznych, przysługuje mu zatem pensja zasadnicza w stałej stawce miesięcznej należnej za ten miesiąc, czyli 2000 zł brutto miesięcznie, bez żadnych przeliczeń.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 czerwca 2011 r.