Czy leczenie odwykowe uprawnia do świadczenia chorobowego

Rzeczpospolita (2011-06-17), autor: Katarzyna Ziółkowska , oprac.: GR

cze 19, 2011
Otrzymaliśmy zaświadczenie z oddziału odwykowego. Czy na tej podstawie można naliczyć pracownikowi wynagrodzenie chorobowe? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.


Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę przysługuje pracownikowi niezdolnemu do pracy wskutek choroby przez okres 33 dni lub 14 dni kalendarzowych w ciągu roku. Zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy nieobecność w pracy wynika z podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu lub od środków odurzających czy psychotropowych w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.

Kodeks pracy nie precyzuje, czy okres leczenia nałogu w zakładzie zamkniętym należy traktować jako czas leczenia każdej innej choroby i wypłacać za ten czas pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Wątpliwości w tym zakresie może budzić art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym leczenie nałogu alkoholizmu lub uzależnienia od środków odurzających i psychotropowych jest traktowane nie jako choroba, ale jako zdarzenie z nią zrównane. Pojęcie choroby powinno być jednak rozumiane szeroko i obejmować także nieobecność spowodowaną leczeniem w zakładzie odwykowym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 czerwca 2011 r.