Abolicja składek na Fundusz Pracy

Rzeczpospolita (2011-06-27), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska , oprac.: GR

cze 27, 2011

Niewiele ponad miesiąc pozostał przedsiębiorczym matkom na złożenie wniosków o umorzenie należności – czytamy w Rzeczpospolitej.

Kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub współpracowała przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym, może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy. Dotyczy to tylko osób, które były na urlopie wychowawczym między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r.

Jeśli przedsiębiorcze matki chcą skorzystać z abolicji, powinny się pospieszyć. Na złożenie wniosków mają czas do 1 sierpnia włącznie. Wnioski skierowane do zakładu później nie będą rozpatrywane. Nie będzie też możliwości przywrócenia terminu.

Umorzenie dotyczyć może zarówno niezapłaconych składek, jak i odsetek od nich. Jeżeli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 czerwca 2011 r.