Obsługa medyczna imprezy masowej zwolniona z daniny

Rzeczpospolita (2011-07-13), autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

lip 13, 2011

Zapewnienie opieki lekarskiej podczas koncertu lub meczu to działanie profilaktyczne. Nie jest wiec obciążone podatkiem od towarów i usług – informuje Rzeczpospolita.

W czasie wakacji częściej niż zwykle odbywają się różne imprezy. Ich organizatorzy muszą pamiętać o zapewnieniu uczestnikom pomocy medycznej. Czy wynajęte przez organizatora  firmy świadczące takie usługi  wystawią faktury z 23-proc. VAT, czy zastosują zwolnienie – stawia pytanie Rzeczpospolita.

Zapewnienie pomocy medycznej podczas imprezy masowej i zabezpieczenia jej pod względem medycznym jest usługą w zakresie opieki medycznej, która służy profilaktyce. Jeśli będzie wykonywana albo przez podmiot leczniczy, albo w ramach wykonywania zawodu medycznego, to jest zwolniona z VAT.

Zwolnienie będzie przysługiwać pod warunkiem, że wydającym opinię na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej jest podmiotem leczniczym. W praktyce jest więc szansa na zastosowanie go tylko do opinii państwowego inspektora sanitarnego oraz pogotowia ratunkowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2011 r.