Ubezpieczeni w KRUS 4 lutego 2012 r. stracą prawo do darmowego leczenia

Rzeczpospolita (2011-07-13), autor: mrz , oprac.: GR

lip 13, 2011

Jeśli rząd nie przygotuje projektu nowelizacji przepisów na czas, ponad 1,6 mln rolników oraz członków ich rodzin będzie musiało płacić za leczenie z własnej kieszeni – donosi Rzeczpospolita.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia z pytaniem, kiedy zostanie przygotowana nowelizacja przepisów i czy rolnikom nie grozi utrata prawa do opieki medycznej. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że nowelizacją art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26 października 2010 r. (sygn. K 58/07) zajmuje się specjalny zespól pod kierownictwem ministra Michała Boniego.

Dotychczas nie udało się ekspertom z tego zespołu opracować projektu. Posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa proponują najpierw zbadać dochodowość gospodarstw rolnych. To kryterium pozwoli ocenić możliwości opłacania przez rolników składek na ubezpieczenie zdrowotne. Może się okazać, że kondycja większości gospodarstw nie pozwala nałożyć na nie nowej składki.

Marek Sawicki, minister rolnictwa, proponuje, żeby każdy rolnik opłacał składkę w wysokości zbliżonej do tej, jaką płaci zwykły przedsiębiorca ubezpieczony w ZUS. Wbrew pozorom nie jest ona wysoka. Tylko formalnie wynosi 9 proc. zryczałtowanej podstawy. Biorąc pod uwagę odliczenia podatkowe, przedsiębiorca płaci 1,25 proc, czyli niewiele ponad 30 zł miesięcznie.

Obecnie, gdy składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane z budżetu państwa, na konto NFZ wpływa średnio 100 zł miesięcznie za każdego rolnika. Łącznie jest to ponad 1,8 mld zł i ta kwota prawie w całości obciąża podatników spoza rolnictwa.

Trybunał Konstytucyjny uznał taki system za niezgodny z ustawą zasadniczą, bo dyskryminuje osoby zatrudnione na etatach, prowadzące działalność gospodarczą czy pobierające emerytury i renty z ZUS, które muszą opłacać składkę zdrowotną z własnej kieszeni. Dyskryminuje także samych rolników, np. prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Poza tym budżet państwa opłaca składki nie tylko za rolników, którzy takiej pomocy faktycznie potrzebują. Na takich samych zasadach finansuje bowiem opiekę medyczną właścicielom największych gospodarstw, którzy bez problemu mogliby opłacać te składki sami.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2011 r.