Mam niepełne wykształcenie zawodowe, pracowałem dotychczas jako kierowca, lecz nie mogę nadal wykonywać tej pracy, m.in. z powodu cukrzycy. I choć choruję jeszcze na kilka innych chorób, to ZUS uznał, że nie jestem niezdolny do pracy, bo mogę się przekwalifikować i znajdę lżejszą pracę. Nie zgadzam się z tym, bo przecież w moim wieku i z moim wykształceniem nie mogę tak po prostu zmienić zawodu. Czy sąd może zmienić decyzję ZUS? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS niezdolna do pracy w jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś niezdolna częściowo osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Także w opisywanej sytuacji można się spodziewać niekorzystnego wyroku sądu, chyba że odwołujący udowodni, że w jego przypadku rzeczywiście nie jest możliwe nabycie nowych kwalifikacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lipca 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR