Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w posiadaniu jego oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – taki przepis znalazł się w znowelizowanej w ubiegłym tygodniu ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Gminy już teraz próbują wychwycić właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji odpadowej nie uwzględnili właściwej liczby osób. Urzędnicy porównują ze sobą dane z dostępnych gminie rejestrów, a następnie – w przypadku wątpliwości co do aktualności danych – zwracają się o wyjaśnienie i złożenie korekty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 lipca 2021 r., autor: Katarzyna Nocuń, oprac.: GR