Przychody ze spółki osobowej to nie kapitały

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lipiec 26, 2021

Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wspólniczka spółki jawnej, prowadzi finansową działalność usługową. Kobieta spierała się z fiskusem o to, do jakiego źródła należy zaliczyć przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (z udziału w funduszach inwestycyjnych zamkniętych) – czy do pozarolniczej działalności gospodarczej, czy do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o PIT.

Uważała, że skoro certyfikaty inwestycyjne kupiła, a następnie wykupiła spółka jawna, to przychody z ich wykupu powinny być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. W konsekwencji niesłusznie został potrącony od nich 19-proc. zryczałtowany PIT.

Zarówno fiskus, jak i WSA w Warszawie uważali, że były to przychody z kapitałów pieniężnych.

Nie zgodził się z nimi Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 7 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 3591/18). Nawiązał do wyroku z 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 615/18) i zgodził się z nim, że decydujące znaczenie ma tu art. 5b ust. 2 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lipca 2021 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR