Czy usługi dla seniorów są zwolnione z VAT ?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-27), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

lip 27, 2011

Dzienny ośrodek opiekuńczy świadczy usługi takie jak opieka nad małymi dziećmi, prowadzenie świetlicy terapeutycznej oraz dowóz obiadów dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Ponadto ośrodek realizuje także usługi komercyjne, jak np. sprzedaż obiadów, zajęcia dla seniorów z elementami rehabilitacji ruchowej (tzw. usługa rehabilitacyjna). Zajęcia takie prowadzone są przez pracownika jednostki będącego nauczycielem wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także posiadającego dodatkowe certyfikaty. Celem wykonywania tych zajęć nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, ale ułatwianie dostępu do zajęć i integracji ze środowiskiem. Czy tego typu usługi ustawodawca zwolnił z VAT? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada „DGP”. Świadczone przez ośrodek usługi rehabilitacyjne mające formę ćwiczeń poprawiających kondycję fizyczną korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wynika z tego, że usługi te są usługami mieszczącymi się w pojęciu usług pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i mają charakter usług niezbędnych dla poprawy kondycji, zdrowia i usprawnienia osób starszych.
W konsekwencji spełniona została przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy o VAT, na podstawie której możliwe jest zastosowanie zwolnienia z VAT.

Jednocześnie nie znajdzie tu zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, świadczący usługi ośrodek nie wykonuje ich bowiem w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu względem konkurencyjnych podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Ośrodek jest jednostką budżetową, a wykonywane usługi służą ułatwieniu osobom starszym integracji ze środowiskiem. Działanie takie nie ma na celu uzyskiwania dodatkowego dochodu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.