Fiskus będzie czuwał nad płatnościami kartą

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz. 14, 2021

Od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, zapłaci karę 5 tys. zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Dzięki nowemu rozwiązaniu do Centralnego Repozytorium Kas będą trafiać nie tylko informacje o zaewidencjonowaniu obrotu, ale też o płatnościach kartą.

Wymóg integracji pracy kasy zostanie zapisany w art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z projektowanym przepisem „przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (…) zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych (…)”.

To oznacza, że nowy obowiązek ma dotyczyć, po pierwsze, tych przedsiębiorców, którzy w ogóle oferują płatności kartą, a po drugie, tych, którzy stosują kasy online, czyli najnowszej generacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR