Jestem przedsiębiorcą zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Otrzymałem od kontrahenta fakturę z błędem w moim numerze NIP. Czy muszę skorygować ten błąd? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – przepisy o VAT przewidują dwa rodzaje dokumentów korygujących treść faktur. Są to wystawiane przez sprzedawców faktury korygujące oraz wystawiane przez nabywców noty korygującej.

Co prawda nie wszystkie błędy w treści faktur mogą być korygowane za pomocą not korygujących, jednak błędy w NIP nabywcy nie należą do błędów, w których przypadku wyłączona jest dopuszczalność korygowania za pomocą not korygujących (zob. art. 106k ust. 1 ustawy o VAT). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji błąd w NIP nabywcy może być skorygowany:

● przez sprzedawcę w drodze wystawienia faktury korygującej (na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT), oraz

● przez nabywcę w drodze wystawienia noty korygującej (zaakceptowanej przez sprzedawcę).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2021 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR