ARP rozdaje granty na nowe technologie

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 12, 2021

Mikro, małe i średnie firmy mogą zdobyć do 200 tys. euro bezzwrotnej dotacji. Łącznie do wzięcia jest 5,5 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie innowacyjnych inwestycji – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Sieć otwartych innowacji to projekt ARP, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w transferze nowych technologii do ich biznesów. Program dofinansowywany jest z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach ogłaszanych konkursów wyłaniane są firmy, którym udzielana jest pomoc przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wypłacane dofinansowanie na część poniesionych wydatków na zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii. Od 8 września ruszył nabór wniosków w piątej już edycji konkursu.

MSP mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how.

Wniosek można złożyć w generatorze wniosków na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl . Pytania można kierować do ARP SA, m.in. na adres poczty elektronicznej:

soi@arp.pl

oraz telefonicznie

pod numerami infolinii:

tel. (22) 695 37 38 w godz. 8.00–13.00;

tel. (22) 695 36 87 w godz. 13.00–16.00.

Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 października 2021 r., autor: Joanna Pieńczykowska, oprac.: GR