Pfron dopłaci do wyjazdu…

Gazeta Prawna , autor: Dominika Sikora , oprac.: GR

maj 4, 2007

Osoby niepełnosprawne, także dzieci, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Tam mogą liczyć zarówno na fachową pomoc medyczną, jak i na możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w nich jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych ich uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych w programie turnusu.

Za zgodą lekarza

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli te, które posiadają ważne orzeczenie:

o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Przy wyjeździe na turnus tego typu sam zainteresowany wybiera ośrodek na terenie kraju, do którego chciałby pojechać. Sam też decyduje o terminie wyjazdu. Jednak udział w turnusie wymaga zgody lekarza. Dlatego osoba niepełnosprawna jest tam kierowana na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje. Może to być zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie turnusu

Aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym, należy liczyć się z tym, że za pobyt trzeba zapłacić z własnych środków. Można jednak ubiegać się o dofinansowanie kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Najczęściej turnusy trwają 14 dni, a ich koszt wynosi od kilkuset złotych do 1 tys. zł. Zasady dofinansowania reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Więcej Gazeta Prawna.