Dobrowolne umorzenie udziałów przez wspólnika spółki jest transakcją kontrolowaną, która wymaga sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wspólnikami spółki kapitałowej były dwie osoby fizyczne. Jeden z nich postanowił zakończyć prowadzoną działalność i wystąpić ze spółki. Wiązałoby się to z dobrowolnym umorzeniem posiadanych przez niego udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku o interpretację wspólnik twierdził, że takiej czynności nie można uznać za transakcję kontrolowaną, która wymagałaby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przypomniał, że zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT za transakcję kontrolowaną należy uznać działania o charakterze gospodarczym, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań i które zostały zidentyfikowane na podstawie rzeczywistych działań stron. W tym przypadku wspomniana definicja nie zostanie spełniona – podkreślał wspólnik.

Potwierdził wprawdzie, że umorzenie udziałów jest czynnością o charakterze gospodarczym, ale – jak zauważył – nie dojdzie do niego na skutek jakichkolwiek działań, które zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Rzeczywisty przebieg transakcji będzie bowiem oparty nie na faktycznych zachowaniach stron, ale na podstawie postanowień umowy spółki i przepisów kodeksu spółek handlowych. Definicja transakcji kontrolowanej nie zostanie więc spełniona, co potwierdzają wspomniane już wyroki poznańskiego WSA – podsumował.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 16 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDWB.4010.60.2021.1.ES). Przywołał orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, że termin „transakcja” jest synonimem pojęcia „umowa” (wyroki z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1052/11, z 30 września 2015 r., sygn. akt II FSK 3137/14, z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 listopada 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR