Od dłuższego czasu rząd pracuje nad dwoma odrębnymi propozycjami zmian w kodeksie pracy, które mają umożliwić stosowanie na stałe zdalnej pracy oraz weryfikowanie tego, czy pracownicy spożywali alkohol lub są pod wpływem narkotyków. Ostatecznie obie planowane nowelizacje zostaną połączone w jeden projekt. Jego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Takie ujednolicenie zapowiadał wcześniej m.in. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zasugerowała takie połączenie z uwagi na kwestie legislacyjne, uzasadniając to sprawniejszym przyjęciem zmian w kodeksie pracy – wskazał.

Jednocześnie podkreślił, że ujednolicenie nie oznacza istotnych zmian. – Oba projekty były konsultowane, w tym w szczególności ten dotyczący pracy zdalnej. Nie wszystkie rozwiązania mają pełną akceptację partnerów społecznych, ale w dużym zakresie udało się uzyskać konsensus i wprowadzić kompromisowe rozwiązania – wyjaśnił wiceminister.

Połączenie wywołuje jednak pytanie o to, czy prace nad planowanymi zmianami nie wydłużą się. Skoro w wykazie opublikowano założenia nowego (ujednoliconego) projektu, to pojawiają się wątpliwości co do tego, czy od nowa trzeba będzie też przeprowadzać konsultacje międzyresortowe i społeczne, czy też wystarczą te zrealizowane już wcześniej, oddzielnie dla obu planowanych nowelizacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 listopada 2021 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR