Jak zmienić formę opodatkowania?

Rzeczpospolita (2011-08-02), autor: .mpa , oprac.: GR

sie 2, 2011

Przedsiębiorca, który zlikwidował działalność w ciągu roku podatkowego, może w nowej firmie wybrać inne zasady rozliczenia – informuje Rzeczpospolita.

Sprawa opisana w Rzeczpospolitej dotyczyła przedsiębiorcy, który od kwietnia 2010 r. prowadził firmę budowlaną, a rozliczał się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W lutym 2011 r. wyrejestrował działalność po czym rozpoczął prowadzenie nowej firmy, w której zajmuje się sprzedażą hurtową nieprzetworzonej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Tym razem wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zapytał, czy postąpił prawidłowo.

Dyrektor izby przypomniał, że zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca musi wybrać właściwą formę opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W omawianym przypadku, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej firmy, to gdy założy nową, nie ma podstaw, aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku. Może wówczas wybrać nową formę opodatkowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 sierpnia 2011 r.