Urzędy marszałkowskie chcą zwiększenia udziału w opłatach od produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych, które będą wnosić prowadzący sklepy i producenci. Argumentują, że przybędzie im nowych obowiązków związanych z obsługą administracyjną – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Chodzi o zadania wynikające z wdrożenia tzw. dyrektywy SUP (single use plastic), które przewiduje projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Jest on obecnie konsultowany. Projekt zakłada, że prowadzący sklepy i hurtownie, restauracje i bary będą musieli pobrać od klienta opłatę za jednorazowe opakowanie z tworzywa sztucznego (np. za kubeczki do kawy). Opłatę będą też ponosić przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty jednorazowego użytku (m.in. słomki, patyczki). Pieniądze mają trafiać na konto bankowe marszałka województwa, a następnie do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorzy projektu oszacowali, że rocznie będzie to ok. 44 mln zł. Na pokrycie kosztów obsługi urząd może zatrzymać 1 proc. z wniesionych opłat.

Urzędnicy podkreślają, że z tych pieniędzy będą finansowane zadania związane z identyfikacją podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty, weryfikacją sprawozdań, a także wzywaniem do ich złożenia przedsiębiorców niewywiązujących się z tego obowiązku. Urzędy marszałkowskie będą też weryfikować prawidłowość wniesionej opłaty, księgować wpłaty, redystrybuować środki i prowadzić egzekucje administracyjne. Będą też wydawać decyzje dla przedsiębiorców, którzy nie wnoszą opłat, stosować środki dyscyplinujące, powiadamiać inne organy środowiska o naruszeniach. Podsumowując: w urzędach potrzebne są nowe etaty.

– Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że wpływ na poziomie 1 proc. jest wystarczający – urzędy marszałkowskie w zgłoszonych uwagach postulują zwiększenie swojego udziału w opłacie do 2 proc. (choć pojawiają się propozycje podwyżki do 5 proc., a nawet do 10 proc.).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pozostaje nieugięte.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 stycznia 2022 r., autor: Katarzyna Nocuń, oprac.: GR