Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymają dodatkowe wsparcie z PFRON – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej korekt, jakie mają być wprowadzone do Polskiego Ładu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Na czym miałaby polegać dodatkowa pomoc, nie wskazał, natomiast z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych kancelarii premiera wynika, że mają nią być objęci pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowy fundusz aktywizacji. Wygląda więc na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd zamierza wprowadzić rozwiązanie, które będzie łagodzić negatywne skutki reformy podatkowej dla wspomnianych funduszy.

Podstawowym źródłem zasilania ZFRON (oraz ZFA) są środki pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych – pracodawca zamiast przekazywać je do urzędu skarbowego, 60 proc. wpłaca na konto tego funduszu, a 40 proc. oddaje do PFRON. Z powodu podniesienia kwoty wolnej od podatku wielu pracowników (zwłaszcza tych z najniższymi pensjami) w praktyce przestanie płacić należność do fiskusa lub zapłaci mniej. to oznacza drastyczne zmniejszenie wpływów na ZFRON, tymczasem to właśnie z tych pieniędzy niepełnosprawni pracownicy mogą otrzymać wsparcie na zakup leków, pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego.

Pracodawcy, którzy zwracali uwagę na ten problem, apelowali o wprowadzenie jakiejś formy rekompensaty, która niwelowałyby spadek wpływów na ZFRON. W grudniu 2021 r. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, zapewniał, że trwają prace nad takim rozwiązaniem.

Z rozważanych opcji i postulatów zgłaszanych przez pracodawców było m.in. umożliwienie wpłacania na ZFRON części składek na ubezpieczenia zdrowotne albo przekazywania przez PFRON kwoty stanowiącej określony procent dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR