Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Pracodawcy RP (2011-08-03), autor: pracodawcyrp.pl , oprac.: GR

sie 3, 2011

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, której jest projektodawcą. Nie likwiduje ona zasady obowiązku zwolnienia się z pracy w razie nabycia prawa do emerytury.

Jak czytamy w portalu pracodawcyrp.pl, z początkiem 2011 roku w ustawie o emeryturach i rentach z FUS przywrócono zakaz łączenia zatrudnienia z emeryturą, który został uchylony dwa lata temu. W konsekwencji obecnie prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie kontynuowania zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.

N
a mocy ustawy o finansach publicznych od 1 października 2011 r. ZUS zawiesi świadczenia osobom, które w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. przeszły na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę, gdyż w tym okresie nie obowiązywał zakaz łączenia zatrudnienia z prawem do emerytury.

Nowelizacja ma złagodzić konsekwencje zmiany przepisów. Zakłada ona, że osoby którym ZUS zawiesił świadczenia, jeżeli zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia, to po 18 miesiącach pracy, licząc od 1 października, będą mogły przeliczyć swoje świadczenie z wykorzystaniem nowej kwoty bazowej. Składki zostaną wówczas podzielone przez niższy współczynnik dalszego trwania życia, zatem taka emerytura powinna być wyższa od dotychczasowej. Jeżeli okaże się inaczej, to świadczenie nie zostanie obniżone.

Zmienione regulacje nie likwidują zasady obowiązku zwolnienia się z pracy w razie nabycia prawa do emerytury. Osoby, które chcą nadal pracować u dotychczasowego pracodawcy rozwiązują umowę choćby na jeden dzień.

Więcej w www.pracodawcyrp.pl z 2 sierpnia 2011 r.