Rewidenta wybiera rada nadzorcza

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-02), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 2, 2011

Nowe przepisy rozszerzają zakres zadań rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 20 lipca do jej obowiązków należy wybór biegłego rewidenta, który zbada roczne sprawozdanie Funduszu Emerytur Pomostowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Wyboru biegłego rewidenta, który ma zaopiniować sprawozdanie finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych, musi dokonać rada nadzorcza ZUS. Taką zasadę do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadziła ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rada nadzorcza najpierw podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania, a potem na mocy uchwały powierza wykonywanie czynności związanych z wyborem biegłego pracownikowi zakładu.

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. wprowadza do ustawy o emeryturach pomostowych także obowiązek przedkładania dokumentów ministrowi pracy i polityki społecznej. Dotyczy to m.in. sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego FEP. Po jego zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta, który nie może być pracownikiem zakładu, zarząd ZUS musi przedłożyć sprawozdanie szefowi resortu pracy i polityki społecznej.

U tego samego ministra należy też złożyć projekt rocznego planu finansowego FEP, który jest sporządzany przez zarząd ZUS w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa.
Jednak zanim dokument zostanie przesłany do szefa resortu, musi zostać zaopiniowany przez radę nadzorczą ZUS. Analogicznej procedurze podlega roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 sierpnia 2011 r.