RPO za zmianami w podatku Belki

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 29, 2022

W związku z dwucyfrową inflacją, niskim oprocentowaniem lokat, kryzysem związanym z pandemią oraz wojną w Ukrainie rzecznik praw obywatelskich zaapelował do ministra finansów o zniesienie podatku od zysków kapitałowych, ograniczenie jego zakresu lub obniżenie jego stawki – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

W obecnej sytuacji – jak podkreśla RPO – podatek ten jest dość sporym obciążeniem, szczególnie dla mniej zamożnych osób. Negatywnie wpływa na chęć oszczędzania i gromadzenia kapitału, w szczególności na lokatach i kontach oszczędnościowych. Zniechęca także do inwestowania.

Rzecznik poinformował, że otrzymuje liczne skargi od obywateli, którzy podnoszą, iż podatek pobierany jest od środków, które już raz zostały opodatkowane, bo są to zwykle dochody z pracy, emerytury, renty. – W praktyce danina ta jest postrzegana przez skarżących jako kara za oszczędzanie kapitału – podkreślił RPO.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 czerwca 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR