Danina od garaży pozostanie zróżnicowana

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sie 5, 2022

Resort nie planuje prac nad wprowadzeniem jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Tak poinformował wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Na garaże stanowiące odrębną nieruchomość obowiązuje wyższa stawka podatku. Podatnicy, którzy mają jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, płacą niższą daninę.

Rzecznik wskazał, że obywatele nie mogą pogodzić się ze stanem, który w ich ocenie narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej – przecież niezależnie od tego, czy garaż jest nieruchomością odrębną czy nie, w rzeczywistości pełni tę samą funkcję. Co więcej, to do dewelopera należy decyzja, czy miejsce postojowe będzie przypisane do lokalu mieszkalnego, czy będzie odrębną nieruchomością. Sprawa trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 23/19) i od 2018 r. oczekuje na rozstrzygnięcie.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO Artur Soboń podkreślił, że skutkiem ujednolicenia stawki podatku byłby ubytek dochodów gmin. Konieczne byłoby zatem wprowadzenie rozwiązań gwarantujących im dotychczasowy poziom dochodów własnych. Wiceminister przyznał też, że postulowana zmiana oznaczałoby uprzywilejowanie podatników posiadających miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych wobec tych, którzy posiadają pozostałe garaże, np. wolnostojące – zarówno te przy zabudowie jednorodzinnej, jak i takie, do których członkom spółdzielni mieszkaniowych przysługuje własnościowe prawo do lokalu. Zdaniem wiceministra Sobonia zmiana jeszcze bardziej pogłębiłaby niezadowolenie społeczne z powodu stosowania odmiennych zasad w opodatkowaniu garaży o innym statusie prawnym. Zmiany może wymusić wyrok TK. Na razie jednak, jak podkreślił wiceminister Soboń, nie są one planowane.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR