Jak prawidłowo zaksięgować ekwiwalent urlopowy dla pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-17), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 17, 2011

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna ekwiwalent urlopowy przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Dla ewidencji księgowej istotna będzie kwestia opodatkowania i składkowania tego świadczenia. Ekwiwalent należy doliczyć do składników wynagrodzenia i od całości naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Ekwiwalent stanowi też podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Wartość brutto ekwiwalentu należy zaksięgować w ciężar kosztów operacyjnych: strona Wn konta 430 – Wynagrodzenia, strona Ma konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Trzeba też ująć obciążenia, które musi pokryć:

– pracownik: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 222 – Rozrachunki z urzędem skarbowym – zaliczka na podatek dochodowy, strona Ma konta 227 – Rozrachunki z ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

– pracodawca: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe: strona Wn konta 440 – Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 227 – Rozrachunki z ZUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 sierpnia 2011 r.