Prowadzę działalność gospodarczą, do ubezpieczeń zgłaszam tylko mojego męża jako współpracownika. Nie założyłam profilu PUE do końca 2022 r. Czy czeka mnie za to jakaś sankcja? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ani nowelizacji (ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), która zmieniła brzmienie ustawy systemowej, nie przewidują sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy systemowej płatnik składek jest obowiązany założyć profil w PUE ZUS w terminie siedmiu dni od:

● daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby;

● daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.

Jeśli tego nie zrobi, profil ten założy płatnikowi ZUS. Przepisy nakładają na płatnika obowiązek utrzymania aktywnego profilu oraz przekazania ZUS adresu elektronicznego.

Płatnicy, którzy prowadzili działalność w 2022 r., powinni założyć sobie taki profil do 31 grudnia 2022 r. Jeśli jednak tego nie zrobili, to ZUS założy im ten profil do końca stycznia 2023 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 stycznia 2023 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR