Po instalacji pakietu aktualizacji (od metryki 265) praca z programem Płatnik wymaga konwersji bazy danych, w której przechowywane są dokumenty ubezpieczeniowe. Jest ona wykonywana automatycznie, podczas uruchomienia programu. W wyniku konwersji dodane zostają nowe bloki do wszystkich dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA. To wpływa na rozmiar bazy danych.

ZUS przypomina, że zgodnie z dokumentacją administratora programu Płatnik, bazy danych typu MS Access posiadają ograniczenia techniczne i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami:

● do zastosowań jednostanowiskowych (jeden komputer, jeden użytkownik),

● zastosowań z obsługą jednego płatnika,

● określonej liczby ubezpieczonych (do 1000 osób ubezpieczonych).

Wykorzystanie bazy MS Access do obsługi wielu płatników lub w przypadku, gdy płatnik ma więcej ubezpieczonych, może spowodować ograniczenia techniczne a nawet uszkodzenie bazy danych.

Aby utrzymać wydajność pracy programu Płatnik z bazą MS Access, zalecamy okresową archiwizację zestawów dokumentów. W przypadku dużych baz danych MS Access, wykraczających poza ww. zalecenia, archiwizację bazy danych należy przeprowadzić przed pobraniem pakietu aktualizacji 265 (lub nowszego).

ZUS (2023-05-08), autor: nieznany, oprac.: GR