Mąż nie musi płacić PIT, jeśli pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na spłatę byłej żony, która zrzekła się prawa do wspólnego domu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podatnik nabył mieszkanie w spadku w 2013 r. i sprzedał je przed upływem pięciu lat. Co do zasady w takiej sytuacji trzeba zapłacić PIT od uzyskanej kwoty, chyba że pieniądze zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe (obecnie należy to zrobić w ciągu trzech lat). Podatnik wykorzystał uzyskaną kwotę na spłatę byłej żony, która zrzekła się praw do wspólnego domu. Uważał więc, że nie musi płacić PIT, bo spełnia wymogi do zastosowania ulgi – wydatek jest bowiem poniesiony na cele mieszkaniowe. Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Powołał się przy tym na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2017 r. (sygn. II FPS 2/17), zgodnie z którą wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa. To oznacza, że datą nabycia domu jest data nabycia do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Podział majątku dorobkowego małżonków nie jest „nowym” momentem nabycia.

– Spłata na rzecz byłego małżonka jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej – stwierdził organ. Dodał, że nie stanowi ona wydatku na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem podziału majątku dorobkowego małżonków, ponieważ do nabycia nie doszło w momencie podziału majątku. Inaczej do sprawy podszedł szef KAS.

– Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych spłata dokonana na rzecz byłego współmałżonka – w związku z przyznaniem podatnikowi w wyniku rozwodu na własność nieruchomości, która znajdowała się we wspólności małżeńskiej – może być uznana za wydatek na własne cele mieszkaniowe – podkreślił organ.

Jako przykład podał wyrok NSA z 24 listopada 2022 r., sygn. akt II FSK 724/20. Sąd stwierdził, że zniesienie współwłasności nieruchomości mieszkalnej, nabytej w czasie trwania związku małżeńskiego, ze spłatą jednego z nich powoduje, że zarówno małżonek, który dokonuje spłaty, jak i ten, którego udział został spłacony, mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

Dyrektor KIS potwierdził więc, że podatnik miał prawo do ulgi.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR