Spółka, która wybrała estoński CIT, może zastosować do wypłat zysków 10-proc. stawkę, jeżeli jej przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Nie mają tu zastosowania limity wymienione w ustawie o rachunkowości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytelnik DGP nabrał wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie małego podatnika, o którym mowa w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem ryczałt od dochodów spółek wynosi 10 proc., jeżeli spółka jest małym podatnikiem albo rozpoczyna prowadzenie działalności.

Czytelnik zwrócił uwagę na to, że podatnik, który wybrał estoński ryczałt, musi prowadzić księgi rachunkowe (zgodnie z art. 28d ust.1 ustawy o CIT). Mogłoby to – jego zdaniem – prowadzić do wniosku, że dla określenia, czy podatnik jest mały, należy również kierować się ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), a konkretnie jej art. 37 ust. 10.

To by oznaczało, że 10-proc. stawkę estońskiego CIT może stosować podatnik, który za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

● 25,5 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

● 51 mln przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

● 50 osób jako średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co innego jednak wynika z interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo w interpretacji z 22 sierpnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.136.2022.8.OK) organ wskazał, że ustalenie właściwej stawki podatku od wypłaconej dywidendy w danym roku podatkowym jest uzależnione od tego, czy w poprzednim roku podatkowym przychody podatnika ze sprzedaży przekroczą równowartość 2 mln euro. Jako podstawę prawną dyrektor KIS wskazał art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 października 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR