Do PFRON wpłynęło 208 wniosków o udostępnienie technologii wspomagającej. Najwięcej z nich dotyczyło wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego, tabletu oraz koncentratora tlenu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

4 września została uruchomiona centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. I chociaż w jej zasobach znajduje się ponad 14 tys. urządzeń wspomagających widzenie, słyszenie, poruszanie czy komunikowanie się, to na razie nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym dane przekazane przez PFRON, realizujący specjalny program, w ramach którego funkcjonuje wypożyczalnia. Wynika z nich, że do tej pory zostało złożonych tylko 208 wniosków o wypożyczenie, a technologie trafiły do 33 osób.

Ogólnopolska wypożyczalnia sprzętu ma być w założeniu sposobem na rozwiązanie problemu z dostępnością dla osób niepełnosprawnych do specjalistycznego sprzętu oraz technologii wspomagających, które pozwalają im osiągnąć większą samodzielność w codziennym życiu. Takie urządzenia są zwykle drogie – wprawdzie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na ich zakup z pieniędzy PFRON lub NFZ, ale pokrywa ono tylko część kosztów, co więcej, są i takie, które w ogóle nie są objęte finansowym wsparciem. Z kolei niepełnosprawne dzieci wraz z wiekiem wyrastają z użytkowanego sprzętu, np. wózka, co oznacza konieczność zakupu nowego. Dlatego właśnie powstanie wypożyczalni miało spowodować, że osoby niepełnosprawne i ich rodziny zamiast ponosić wydatki związane z kupnem sprzętu, mogą go wypożyczyć, płacąc jedynie zwrotną kaucję na początku jego użytkowania.

Jednak jak pokazują dane dotyczące działalności wypożyczalni, na razie niewiele osób postanowiło skorzystać ze zgromadzonego w niej asortymentu. Jak wylicza Matylda Piątkowska, rzecznik PFRON, na wspomnianą liczbę 208 wniosków pozytywnie zostały rozpatrzone 74, kolejne 77 jest obecnie w trakcie analizy, a 21 rozpatrzono negatywnie. Ponadto 10 wniosków wymaga poprawienia, a 26 zostało wycofanych.

Okazuje się, że nie wszystkie urządzenia, w które została zaopatrzona wypożyczalnia, są dostępne. Na razie nie są udostępniane aparaty słuchowe.

Natomiast gdy już wniosek zostanie zaakceptowany i odpowiedni sprzęt będzie dobrany dla danej osoby niepełnosprawnej, jego dostarczeniem zajmuje się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Ta zaś dotychczas wykonała dostawę 33 urządzeń.

Zdaniem Arkadiusza Grądkowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, liczba wniosków jest bardzo mała, na co duży wpływ ma to, jak doszło do powstania wypożyczalni. Przypomina, że rząd tworzył ją bez konsultacji i rozeznania wśród dostawców sprzętu co do tego, jakie urządzenia kupować, aby odpowiadały faktycznym potrzebom osób niepełnosprawnych. Co istotne, przez długi czas nie było nawet wiadomo, jakie technologie znalazły się na wyposażeniu wypożyczalni, bo ich lista była tajna.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 października 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR