Pomoc na zakup laptopa bez podatku

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

mar 25, 2024

Od laptopów i bonów na zakup takiego sprzętu uzyskanych od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie trzeba będzie zapłacić PIT. Minister finansów zaniecha jego poboru. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Ma to związek z ustawą z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369), której celem było wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli – w laptopy lub bony na ich zakup. Ustawa ta weszła w życie 2 sierpnia 2023 r.

Wprowadzono nią także zmiany w podatku od spadków i darowizn. Wyłączono bowiem z opodatkowania nabycie w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 lipca 2023 r.:

  • laptopów przez rodziców uczniów, oraz
  • laptopów, laptopów przeglądarkowych oraz bonów na zakup takiego sprzętu przez nauczycieli.

Problem polega na tym, że podobnego zwolnienia nie przewidziano w ustawie o PIT. A wyłączenie spod opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oznacza, że należy sięgnąć do ustawy o PIT. A zatem, w świetle tej ustawy, wartość świadczenia w postaci otrzymanego na własność laptopa lub bonu na jego zakup jest przychodem w rozumieniu ustawy o PIT (art. 11 ust. 1) kwalifikowanym do tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9).

To oznacza, że podatnicy, którzy otrzymali pomoc na podstawie ustawy z 7 lipca 2023 r., musieliby wykazać z tego tytułu przychód w zeznaniu za 2023 r. składanym do 30 kwietnia br. Nie taka jednak była intencja ustawodawcy. Dlatego, aby beneficjenci ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nie musieli płacić podatku dochodowego, minister finansów planuje zaniechać jego poboru.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 marca 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR