Czy odszkodowanie za zbyt niską wypłatę jest bez PIT

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-27), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lis 27, 2011

Podatnik wyrokiem sądu rejonowego otrzymał odszkodowanie. Podstawą do jego wypłaty był art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Wysokość odszkodowania stanowiła różnicę pomiędzy emeryturą, jaką podatnik powinien otrzymać, gdyby pracodawca wystawił prawidłowe dokumenty, a emeryturą otrzymaną w okresie objętym żądaniem. Obejmuje ono wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę, a nie utratę zarobku, który się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło. Czy takie odszkodowanie będzie zwolnione z podatku? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada „DGP”. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT zwalnia się z opodatkowania inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zatem otrzymane przez podatnika odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi u podatnika obowiązku podatkowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 listopada 2011 r.