Nie ma vat od sprzedaży działek ani dochodu z tytułu poręczenia…

Rzeczpospolita , autor: Michał Wróblewski , oprac.: GR

maj 14, 2007

W kolejnym odcinku naszego cotygodniowego cyklu przedstawiamy ciekawe wyroki w sprawach podatkowych, jakie zapadły ostatnio przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Wybór orzecznictwa przygotował Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte.

Od aportu wniesionego do spółki trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Wnosząc do spółki aport, w wyniku którego następuje podwyższenie kapitału zakładowego, należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Tak orzekł WSA w Gliwicach A kwietnia br. (I SA/Gl 113/07).

Spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów podatkowych. Pytanie dotyczyło skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez wniesienie aportu (zabudowanej nieruchomości). Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Zdaniem spółki aport jest zwolniony z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. Zatem podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie aportu nie rodzi obowiązku zapłaty PCC.

Komentarz

* starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)

Wyrok potwierdza, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej podlega PCC zarówno, gdy udziały w podwyższonym kapitale pokrywane są wkładem pieniężnym, jak i poprzez wniesienie aportu.

Dyrektor izby skarbowej zakwestionował stanowisko spółki. Wskazał, że przez podwyższenie kapitału zakładowego doszło do zmiany umowy spółki, a to podlega opodatkowaniu.

Pomimo że rozstrzygnięcie jest zgodne z przyjętą praktyką, argumentacja sądu nie przekonuje. Sąd przyjął, że dla celów podatkowych należy rozróżnić podwyższenie kapitału zakładowego (która to właśnie czynność jest zmianą umowy spółki podlegającą PCC) od wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (aport zwolniony z VAT).

Więcej  Rzeczpospolita.