Czy pfron będzie zlikwidowany?…

KURIER LUBELSKI , autor: . AA , oprac.: GR

maj 14, 2007

Rozwiały się czarne chmury wiszące nad Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który miał być zlikwidowany. W tym roku fundusz wprowadza do realizacji aż trzy nowe programy celowe adresowane do licznej grupy osób niepełnosprawnych.

Mówił o nich w czasie wizyty w Lublinie Ludwik Mizera, dyrektor Wydziału Programowania Pomocy Publicznej i Analiz PFRON.

– Ponad 1,5 mld zł rocznie, czyli lwią część naszych środków, przekazujemy na wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych. Dzięki temu aż 218 tysięcy osób znajduje obecnie zatrudnienie u ponad 8 tysięcy pracodawców. Sporą część środków przekazujemy też na realizację programów celowych, takich jak program Student" (korzysta z niego aż 8 tysięcy młodych osób), Komputer dla Homera" czy program Pegaz". Teraz chcemy też wprowadzić kolejne – zapowiadał Mizera.

Będzie to m.in. program Uczeń na wsi" – adresowany do młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenach wiejskich (w Polsce jest ok. tysiąca takich uczniów). Program pozwoli na dofinansowanie m.in. zakupu podręczników, obozów rehabilitacyjnych, dojazdów do szkoły, internatu itp.

Drugi program to Sprawny dojazd" – obejmuje dopłaty do samochodów osobowych dla niepełnosprawnych, a program Trener" będzie wspomagał podejmowanie pracy zawodowej głównie przez osoby z niepełnosprawnością umysłową, z chorobami psychicznymi, a takie niewidome i głuche. – Chcemy, aby te osoby mogły uczyć się zawodu w miejscu pracy pod kierunkiem i opieką trenera, czyli asystenta zawodowego. To właśnie dla tych asystentów fundusz będzie wypłacał dotacje na szkolenia i ich pensje – wyjaśniał dyrektor Ludwik Mizera. Program ten będzie pilotażowo wprowadzany w latach 2007-2010.

Więcej Kurier Lubelski.