Przekroczysz limit, zapłacisz VAT

Rzeczpospolita (2012-01-16), autor: Dagmara Turyk , oprac.: GR

sty 16, 2012
Jeśli sprzedaż w sieci zostanie uznana za działalność gospodarczą, będzie objęta podatkiem od towarów i usług – czytamy w Rzeczpospolitej.

Ze zwolnienia jednak mogą korzystać osiągający obroty do 150 tys. zł rocznie. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikami są nie tylko osoby prawne i jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, ale również osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel i rezultat.

Ważne jest ustalenie, czy sporadyczna sprzedaż towarów na aukcji internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych lub stron WWW specjalnie do tego stworzonych, jest działalnością gospodarczą. Gdy przedmiotem takich transakcji (wykonywanych sporadycznie) są towary, które stanowią naszą własność, a przy ich zakupie nie było naszą intencją ich dalsza odsprzedaż, należy uznać, że nie możemy mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle ustawy o VAT. W przeciwnym razie każda transakcja sprzedaży towaru dokonywana przez Internet byłaby działalnością gospodarczą, a co za tym idzie, wiązałaby się z ryzykiem opodatkowania VAT.

Z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy o VAT, możemy mieć do czynienia wtedy, gdy dana osoba systematycznie sprzedaje przez Internet towary nabywane w tym celu. Za prowadzące taką działalność mogą być np. uznane osoby, które są stałymi i znanymi uczestnikami aukcji internetowych, często specjalizującymi się w sprzedaży towarów z konkretnej, zawężonej kategorii/ branży. Wówczas taka osoba może być uznana za podatnika VAT i w konsekwencji będzie obowiązana do zapłaty VAT z tytułu dokonywanych transakcji.

Zgodnie z ustawą o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowych kwoty 150 tysięcy złotych (jest to tzw. zwolnienie podmiotowe dla drobnych przedsiębiorców). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnienie traci moc w chwili przekroczenia wspomnianej kwoty. Wówczas obowiązek podatkowy (tj. obowiązek naliczenia VAT i zadeklarowania go w stosownej deklaracji podatkowej) powstaje z momentem przekroczenia limitu 150 tysięcy złotych, a opodatkowana jest nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.


Więcej w Rzeczpospolitej z 16 stycznia 2012 r.